Vietnam Kids Fashion Festival International.

Kids Fashion Festival International the world biggest Kids Fashion Festival is coming to Vietnam. Featuring the top designers, musical performances and dance. Holding at the prestigious Forevermark Convention Center. Get ready to register.

 

Lễ hội thời trang trẻ em quốc tế Lễ hội thời trang trẻ em lớn nhất thế giới đang đến với Việt Nam. Với các nhà thiết kế hàng đầu, biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ. Tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Forevermark uy tín. Hãy sẵn sàng để đăng ký..

We are very delighted to announce our invitation by our Vietnam Ambassadors Phạm Thiên Long, Hồng Long Phạm and Lisa Velkova as well as our Charity volunteer partners in Vietnam Thoa Bạch Lệ and Nina Thanh Huong. With the great help from Thuy Duong Bui.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo lời mời của các Đại sứ Việt Nam Phạm Thiên Long, Hồng Long Phạm và Lisa Velkova cũng như các đối tác tình nguyện từ thiện của chúng tôi tại Việt Nam Thoa Bạch Lệ và Nina Thanh Hương. Với sự giúp đỡ rất lớn từ Thủy Dương Bùi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0